Tilskud til re-certificering

Der kan søges tilskud til re-certifificering:

  • Værkstedscertifikat.
  • Skolecertifikat.

For at modtage tilskud fra AL Efteruddannelse skal medarbejderen være medlem af et af følgende fagforbund: 

  • Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F eller Dansk El-forbund samt være omfattet af industri- og vvs-overenskomsten med TEKNIQ Arbejdsgiverne.Ved ansøgning gives samtykke til opslag af medlemskab hos det enkelte fagforbund.
Kopi af certifikat samt faktura for kursusdeltagelse skal være vedlagt ansøgning om tilskud til re-certificering.
Der ydes ikke tilskud til pris for certifikatet.
Fjern venligst cpr-nr. på bilag før indsendelse.

Ansøgning og bilag skal være modtaget senest 2 måneder efter endt kursus.

Der kan ikke ansøges om tilskud via selvvalgt uddannelse for samme kursus.

Der er afsat 500.000.

Yderligere information om procedure fremgår af ansøgningsskemaets bagside.

Læs mere om betingelser

De samme betingelser for at deltage på AL Efteruddannelses ALEU-kurser er de samme for at opnå tilskud til: