Kompensation AMU-kurser

Har du en videregående uddannelse og skal betale den høje kursuspris, refunderer AL Efteruddannelse differencen mellem den normale kursusudgift og den udgift som personer med en videregående uddannelse har.

AMU-kurser er fortrinsvis målrettet ufaglærte og faglærte. Deltagere på AMU-kurserne kan få VEU-godtgørelse, befordringstilskud og nedsat deltagerbetaling.
Kursusdeltagere med videregående uddannelser, for eksempel installatører, skal normalt selv betale kursusgebyrer på 4-5000 kroner og kan ikke få VEU-godtgørelse eller befordringstilskud.
AL Efteruddannelse har dog valgt at kompensere deltagere med en videregående uddannelse, så du kan deltage på AMU-kurser på samme betingelser som ufaglærte og faglærte.

Betingelser
For at modtage kompensation fra AL Efteruddannelse skal du have været tilmeldt et AMU-kursus, som findes på ansøgningsskemaet ‘kompensation’ og være medlem af én af følgende organisationer: TEKNIQ Arbejdsgiverne,
Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund eller 3F. Du skal være ansat på en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.

For kurser i 2024:
Ansøgning og bilag skal være modtaget senest 1 måned efter endt kursus. 

 • AMU 40036, Varmepumper med naturlige kølemidler
 • AMU 48911, El-teknik i vvs-installationer
 • AMU 43697, Stuk-, muffe og elektrosvejsning
 • AMU 47942, Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater
 • AMU 49025, PLC – programmering af PLC & regulering: opsætning
 • AMU 44465, Anvendelse af faldsikringsudstyr
 • AMU 44530, Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsningstermisk
 • AMU 48898, Fjernvarme – introduktion
 • AMU 48899, Fjernvarmeanlæg – certifikat mindre ejendomme
 • AMU 45141, Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj
 • AMU 45350, Kundeservice i detailhandlen
 • AMU 45566, Rulle- og bukkestillads
 • AMU 47136, Vejen som arbejdsplads
 • AMU 47318, Design, konstruktion og styrkeberegning 3D
 • AMU 47546, Installation af Solvarmeanlæg
 • AMU 47592, Gaffeltruck certifikat B
 • AMU 48644, Mobile kraner, kranbasis
 • AMU 48671, Teleskoplæsser med gafler
 • AMU 48586, Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
 • National svejsekoordinator:
 • AMU 45215, Grundlæggende faglig regning
 • AMU 46981, Modul 1 Kvalitetsstyring af svejsearbejde,
 • AMU 48746, Modul 2 Anvendt svejse-teknisk beregning og måling
 • AMU 45118, Modul 3 Materialelære, stål
 • AMU 46980, Modul 4 Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde
 • AMU 45117, Modul 5 Materialelære, rustfrit stål
 • AMU 46979, Modul 6 Skæreprocesser og fugeformer
 • AMU 46483, Modul 7 Materialelære, aluminium
 • AMU 46978, Modul 8 Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination

Kopi af AMU-kursusbevis samt faktura på kursusudgift skal være vedlagt ansøgning om tilskud til kompensation. Der ydes ikke tilskud til pris for certifikater.

Ansøgning SKAL udfyldes elektronisk for at beregning bliver korrekt. Herefter printes ansøgningen til dato og underskrift.

Du kan hente ansøgningsblanketten til kompensation her på siden. Indsendes på mail til sikkerpost@aleu.dk