Bliv faglært eller tag en akademiuddannelse

Vi har sidste år bevilget et samlet tilskud på 1.2 mio. til elleve ufaglærte der alle ønsker at blive faglært Industrioperatør over de næste par år.
Medarbejderne har været ansat i flere år og har alle været gennem en individuel kompetenceafklaring (IKV) på den lokale erhvervsskole.
Den jyske virksomhed har sammen med TR på virksomheden indgået en lokalaftale om aftalt uddannelse for medarbejderne.
Virksomheden ønsker at opkvalificere medarbejderne og medarbejderne ønsker ligeledes at blive faglærte og dermed øge deres viden
og få papir på det de kan. På sigt, giver det måske også lidt mere i lønningsposen.

Bliv faglært

Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed

Tag en medarbejder med på kursus og få tilskud fra ALEU til kurset “Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed”
Efter kurset kan du arbejde med bæredygtighed i dit lederskab, herunder de 17 verdensmål, grøn omstilling og markedstendenser. Du bidrager til at udvikle en virksomhedskultur der understøtter bæredygtig forretningsudvikling.

Nyt kursuskoncept  Opfylder du betingelserne?

Effektive, realistiske og holdbare resultater – med et unikt samarbejde

AL Efteruddannelse er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne og de tre faglige organisationer: Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F.

Nyt kursuskoncept  Opfylder du betingelserne?

Kurser for virksomheder og deres medarbejdere

Modtag refusion for løn- og kursusudgift. Læs om ALEU-kurser

ALEU Kurser

Kurser for virksomheder og deres medarbejdere.

Nyt koncept

I kan modtage refusion hvis I opfylder betingelser for deltagelse. Klik på det enkelte kursus og læs mere om kursusindholdet og tilmelding.

ALEU kurser

Selvvalgt Uddannelse

Læs om mulighed for tilskud til kompetenceudvikling for medarbejdere på industri- og vvsoverenskomsten.

Tilskud til efter- og videreuddannelse

Kompetenceudvikling er en ret du har som medarbejder under Industri- og vvs-overenskomsten. Du optjener 74 timer årligt, som du kan bruge på efteruddannelse hvortil du kan søge om tilskud til løn- og kursusudgift.

Selvvalgt Uddannelse

Interne virksomhedskurser

Virksomheder har mulighed for at søge om tilskud til afholdelse af kurser for alle på virksomheden.

Interne Virksomhedskurser

Der er mange fordele ved at afholde et kursus på virksomheden, hvor alle får den samme viden samtidig.
I AL Efteruddannelse har vi mulighed for at yde tilskud til løn- og kursusudgift. Er det noget I har lyst til at læse mere om?

Interne Virksomhedskurser

Re-certificering

Der kan søges om tilskud til re-certificeringskurser inden for fx MIG/MAG-svejsning.

Re-certificering.

AL Efteruddannelse yder tilskud til re-certificering til enkelte kurser i re-certificering. Læs mere her.

Recertificering

Aftalt Uddannelse

Tag en ny uddannelse af længere varighed

Aftalt Uddannelse

Har I en lokalaftale på virksomheden, så er det muligt af lave en aftale om at medarbejder kan uddanne sig med tilskud fra ALEU. Der ydes tilskud til skoleophold og praktik. Læs mere…

Aftalt Uddannelse

Kurser

Nyt koncept.

Vi har en positivliste til de kurser hvor AL Efteruddannelse yder tilskud.

En ny måde at tage sammen på kursus på, eller faktisk er det ikke nyt at mester og svend tager på kursus sammen. Det er præcis dét der i sin tid var baggrunden for oprettelsen af AL Efteruddannelse.

I kan deltage på de samme kurser og tage den nye fælles viden med hjem – til gavn for både virksomheden, medarbejderne og kunderne.

Nyt koncept

“Vi er et samarbejde mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og de tre faglige organisationer: Dansk Metal, Blik- og Rørarbejder-forbundet og 3F.”

Om ALEU

Mulighed for kompensation af kursusudgift på AMU-kurser

Har du deltaget på et AMU-kursus og betalt forhøjet kursusgebyr?
Hvis du har en videregående uddannelse og skal betale det høje deltagergebyr, refunderer AL Efteruddannelse differencen mellem det normale deltagergebyr og den udgift som personer med en videregående uddannelse har på AMU-kurser.

Kompensation AMU-kursus