Samarbejde om læring, fornyelse og udvikling

Vores udgangspunkt er enkelt: Samarbejde om læring, fornyelse og udvikling gør resultaterne mere effektive, realistiske og holdbare.
De fire organisationer sikrer i fællesskab de økonomiske rammer for at arbejdsgiver og deres medarbejdere kan deltage på relevante kurser.

Nyt kursuskoncept  Opfylder du betingelserne?

Gør resultaterne mere effektive, realistiske og holdbare – med et unikt samarbejde

AL Efteruddannelse er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne og de tre faglige organisationer: Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F.

Nyt kursuskoncept  Opfylder du betingelserne?

Kurser for virksomheder og deres medarbejdere

Deltag i et af de kurser der er på vores ALEU-positivliste og modtag refusion

ALEU Kurser

Nyt koncept for for virksomheder og deres medarbejdere.

Nyt koncept

I kan modtage refusion hvis I opfylder betingelser for deltagelse. Klik på det enkelte kursus og læs mere om kursusindholdet og tilmelding.

ALEU kurser

Selvvalgt Uddannelse

Læs om mulighed for tilskud til kompetenceudvikling for medarbejdere på industri- og vvsoverenskomsten.

Tilskud til efter- og videreuddannelse

Kompetenceudvikling er en ret du har som medarbejder under Industri- og vvs-overenskomsten. Du optjener 74 timer årligt, som du kan bruge på efteruddannelse hvortil du kan søge om tilskud til løn- og kursusudgift.

Selvvalgt Uddannelse

Interne virksomhedskurser

Virksomheder har mulighed for at søge om tilskud til afholdelse af kurser for alle på virksomheden.

Interne Virksomhedskurser

Der er mange fordele ved at afholde et kursus på virksomheden, hvor alle får den samme viden samtidig.
I AL Efteruddannelse har vi mulighed for at yde tilskud til løn- og kursusudgift. Er det noget I har lyst til at læse mere om?

Interne Virksomhedskurser

Re-certificering

Der kan søges om tilskud til re-certificeringskurser inden for fx MIG/MAG-svejsning.

Re-certificering.

AL Efteruddannelse yder ikke tilskud til re-certificering under selvvalgt uddannelse, men har istedet valgt at yde tilskud til enkelte kurser i re-certificering. Læs mere her.

Recertificering

Aftalt Uddannelse

Tag en ny uddannelse af længere varighed

Aftalt Uddannelse

Har I en lokalaftale på virksomheden, så er det muligt af lave en aftale om at medarbejder kan uddanne sig med tilskud fra ALEU. Der ydes tilskud til skoleophold og praktik. Læs mere…

Aftalt Uddannelse

Kurser

Nyt koncept.

Vi har en positivliste til de kurser hvor AL Efteruddannelse yder tilskud. Dette erstatter de kendte kursuskataloger.

En ny måde at tage sammen på kursus på, eller faktisk er det ikke nyt at mester og svend tager på kursus sammen. Det er præcis dét der i sin tid var baggrunden for oprettelsen af AL Efteruddannelse.

I kan deltage på de samme kurser og tage den nye fælles viden med hjem – til gavn for både virksomheden, medarbejderne og kunderne.

Nyt koncept

“Vi er et samarbejde mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og de tre faglige organisationer: Dansk Metal, Blik- og Rørarbejder-forbundet og 3F.”

Om ALEU

Mulighed for kompensation af kursusudgift på AMU-kurser

Har du deltaget på et AMU-kursus og betalt forhøjet kursusgebyr?
Hvis du har en videregående uddannelse og skal betale det høje deltagergebyr, refunderer AL Efteruddannelse differencen mellem det normale deltagergebyr og den udgift som personer med en videregående uddannelse har på AMU-kurser.

Kompensation AMU-kursus