Selvvalgt uddannelse

Medarbejdere med minimum 6 måneders anciennitet, ansat på en virksomhed under overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F – Faglig Fælles Forbund samt Blik- og Rørarbejderforbundet, har mulighed for at søge om tilskud til ‘selvvalgt uddannelse’ under kompetenceudviklingskontoen.

Medarbejder

Er du medarbejder i en virksomhed og omfattet af overenskomsten, kan du oprette en ansøgning om tilskud til delvis dækning af løntab og kursusgebyr mm. Med den nye overenskomst får du fuld løndækning.
Hvis der er noget du skal undersøge før du afslutter ansøgningen, gemmer systemet en ‘kladde’. Du kan åbne kladden og udfylde det manglede og så sende ansøgningen.
Herefter vil din arbejdsgiver modtage et link på mail. Din arbejdsgiver (virksomheden) skal også godkende din ansøgning, da de skal bekræfte at du er ansat og har oplyst korrekte data.

Før du påbegynder kurset/uddannelsen skal ansøgningen have status “Godkendt“.

For lærlinge gælder følgende. Da lærlinge allerede er under uddannelse, ydes der kun tilskud til kursusgebyr og evt. materialer når kurset tages i fritiden (aften/weekend).

Virksomhed

Er du chef/leder for en eller flere medarbejdere, kan du oprette en ‘ny ansøgning’ og ansøge på vegne af medarbejderen.
Når du har underskrevet ansøgningen, vil der blive sendt en mail til medarbejderen med et link til ansøgningen.
Medarbejderen skal underskrive ansøgningen, da der tages timer fra medarbejderens optjente timer.
Ansøgningen er først godkendt når status for ansøgningen står til ‘Godkendt’ og I har modtaget mail med godkendelsen. I kan se status på ansøgning når I er logget ind.

Der udbetales kun tilskud til ansøgninger der har haft status GODKENDT. Godkendte ansøgninger skifter automatisk status til UPLOAD BILAG 3 dage efter kursets slutdato.

Hvad kan du få i tilskud? Læs vejledningens side 1

Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 1-4 hverdage, såfremt vi har modtaget alle relevante oplysninger senest 2 hverdage FØR kursusstart.

Bemærk, at ansøgningens status skal være “GODKENDT” før man kan påbegynde uddannelsen.

Ønsker du at starte kursus en mandag, skal vi have ansøgningen senest onsdag – ugen før.

Læs vejledningen igennem inden du ansøger.
Du kan også læse spørgsmål og svar på https://minefteruddannelse.dk

Såfremt du har spørgsmål kan du kontakte AL Efteruddannelse .
Vil du vide mere om kompetenceudvikling, kontakt din lokale fagforening.

Ansøgninger til kurser udenfor positivlisten (fx private kurser) behandles særskilt, og her må påregnes en behandlingstid på op til 3 uger. Overstiger kursusprisen kr. 20.000 inkl. moms. vil det også medføre længere sagsbehandling.

Tilskud til trailerkørekort
Der er mellem organisationerne opnået enighed om, at der kan ydes tilskud, hvis mindst en af følgende forudsætninger er opfyldt:

• Du arbejder i en virksomhed, hvor trailerkørekortet kan anvendes.
• Du skal kunne sandsynliggøre fremtidige beskæftigelsesmuligheder, hvor et trailerkørekort er påkrævet.

Dette gør du i din begrundelse i ansøgningens trin 6. Du skal i ansøgningen oplyse om dit telefonnummer i dagtimerne, så sekretariatet eventuelt kan få uddybet ansøgningen.

Der skal foreligge en godkendelse af ansøgningen før medarbejder påbegynder timer til kørekort!


Det er endvidere besluttet, at såfremt der ydes tilskud er det med maksimalt følgende satser:
Kørekort: kr. 3.500,00
Timer: 6 timer
Tilskud til prøvegebyr
Tilskud til lægeerklæring
Tilskud til pasfoto

Dokumentation for de faktiske udgifter skal uploades ved endt kursus sammen med kopi af kørekort. Der ydes kun tilskud til beløb der er ansøgt.
Der er mellem organisationerne enighed om at afsætte kr. 100.000 årligt til denne aktivitet.

Er du ikke ansat under Industri- og VVS-overenskomsten, kan du ikke benytte denne side. Du skal i stedet kontakte dit lokale fagforbund og høre hvor og om du har mulighed for at søge kompetencemidler.