ALEU kurser

Gratis kurser for medlemmer af ALEU

Ved du, at AL Efteruddannelse er en helt unik mulighed for dig og dine medarbejdere? Dig og dine kollegaer? Eller dig og din leder?
Med kurserne hos AL Efteruddannelse får I nemlig mulighed for at deltage på det samme kursus på de samme præmisser. Det giver dobbelt op på ny viden, som kan bringes i spil hjemme i virksomheden – til gavn og glæde for både virksomhed, medarbejdere og kunder.

NYT KONCEPT

Bestyrelsen for AL Efteruddannelse udarbejder en gang årligt en positivliste der kan bestå af AMU og private kurser.

AL Efteruddannelse yder tilskud, hvis der på et af kurserne fra positivlisten har deltaget både leder og medarbejder(e) fra samme virksomhed.
AL Efteruddannelse dækker kursusgebyr og forplejning. Der skal søges VEU, hvor det er muligt.

Kurser på positivlisten kan rekvireres som interne virksomhedskurser.

Ordningen træder i kraft i 2. halvår af 2021.
Kurser fra positivlisten kan påbegyndes efter 1. august 2021 og skal være afsluttet senest 31. december 2021.

P O S I T I V L I S T E

AMU-kurser
Svejsning:
46978, Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage
Kursusinformation

49485, Svejsning med fleksibel svejserobot, 3 dage
Kursusinformation

Sikkerhed og samarbejde:
49377, Sikker adfærd i produktionen, 1 dag
Kursusinformation

45988, Projektorienteret arbejde, 2 dage
Kursusinformation

Ny teknologi og grøn omstilling:
49644, Digitalisering i produktionen 2, 3 dage
Kursusinformation

49613, Ny teknologi i produktionen, 2 dage
Kursusinformation

49554, Bæredygtig produktion, 2 dage
Kursusinformation

49184, Innovation i produktion, 3 dage
Kursusinformation

45251, Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed, 2 dage
Kursusinformation

49703, loT i vvs-branchen – introduktion, 2 dage
Kursusinformation

49704, loT i inst.branchen 2 – sammenkobling af systemer, 2 dage
Kursusinformation

49705, loT i installationsbranchen 3 – systemintegration, 2 dage
Kursusinformation

48292, Additiv Manufacturing (3D metalprint), 3 dage
Kursusinformation

48293, Additive Manufacturing (30 metalprint) rev.enginee, 3 dage
Kursusinformation

Kurser fra Teknologisk Institut
Bygningsreglement:
Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af varmeanlæg, Teknologisk Institut, 1 dag
Kursusinformation

3D-print og TPM:
Professionel 3D-print i praksis, 2 dage
Kursusinformation

TPM – Vedligehold af udstyr og optimering af processer, 2 dage TPM
Kursusinformation