Interne virksomhedskurser

Kursus afholdes på egen virksomhed

Interne virksomhedskurser er finansieret af bestyrelsen af AL Efteruddannelse.

Et internt virksomhedskursus er et kursus, der afholdes på din virksomhed. Du kan eventuelt slå dig sammen med en anden medlemsvirksomhed for at få det nødvendige deltagerantal, der som regel ligger på 10-12 personer (minimum 8 personer).
Alle i virksomheden kan deltage, men der ydes kun tilskud til godkendte deltagere.

Hvornår kan kurset starte?
Kurset skal først godkendes af AL Efteruddannelse. Derfor skal du indsende din ansøgning om kursus og dato til AL Efteruddannelse senest 4 uger før, du ønsker at kurset skal starte.
Sammen med forespørgslen medsendes budget, forventet deltagerantal og forventet antal tilskudsberettigede. Budgetskema fås ved at downloade det her på siden.

Et internt virksomhedskursus skal vare minimum 6 timer pr. dag. Normal kursusdag er 7 timer pr. dag.

Hvilke kurser kan der søges tilskud til?
Det er op til formandskabet at beslutte om der kan ydes tilskud til det kursus som virksomheden ønsker. Derfor skal der ansøges i god tid.

Vi har tidligere givet tilskud til følgende kurser:

 • Sagkyndig i tekniske hjælpemidler
 • Penetrant 1 og 2
 • Udvikling af sikkerhedskultur
 • Lovpligtigt eftersyn af faldhindrende udstyr, personlift
 • Varmt arbejde
 • Teamkoordinatorrollen
 • Tænk nye tanker
 • Intro til digitalisering i produktionen
 • Livredende førstehjælp
 • Kvalitetsbevidsthed
 • Førstehjælp og brand
 • Dronekursus

Vær opmærksom på, at der ved førstehjælpskurser gælder særlige regler for undervisningslokale, gulvplads, temperatur og udluftning – samt maximum 16 deltagere pr. kursus.

Det er virksomheden selv der finder kursusudbyder og aftaler tid og pris med underviser. Virksomheden står for udgifter til undervisning og løn til medarbejderne. Ansøg på sikkerpost@aleu.dk og vedlæg udfyldt budget (hent budgetskema her på siden).
I ansøgningsmail oplyses om:

 • Kursustitel
 • Kursusdato
 • Antal deltagere
 • Begrundelse for valg af kursus

Hvad kan vi få i tilskud?

 • Der ydes tilskud til løn (vederlag) for godkendte deltagere med 900,- kr. pr. dag, når virksomheden har betalt normal løn under kurset.
 • Der ydes tilskud til kursusudgift for godkendte deltagere.
 • Maksimum tilskud pr. godkendt medarbejder kr. 5.000,- (kursusudgift og vederlag).
 • Mindst 40% af de godkendte deltagere skal være medlem af et af de fagforbund som ejer ALEU.

Udbetaling
Virksomheden modtager en samlet sum, når kurset er afholdt, og alle bilag er modtaget på sikkerpost@aleu.dk
Ønskede bilag bliver oplyst i den mailkorrespondance der er mellem virksomheden og ALEU.

Organisationerne bag ALEU skal godkende deltagerne inden kursusstart. Når ansøgning om kursus og budget er godkendt af ALEU, modtager virksomheden et link, hvor kursister skal oprettes.
Er en medarbejder ikke godkendt af ALEU, kan der desværre ikke forventes nogen form for tilskud eller kursusgodtgørelse.
Hvis et kursus varer mere end én dag, skal alle deltagerne fra den første kursusdag også deltage de efterfølgende dage.

Der kan ikke også søges om selvvalgt uddannelse for samme kursus.

Indsend ansøgning med budget 4 uger før forventet kursusstart.

Oplys forventet antal deltagere fra hhv. a- og b-siden.
Send ikke informationer om cpr-nr, fagforbund eller andet !

Ring til AL Efteruddannelse eller til TEKNIQ Arbejdsgiverne og hør mere til hvordan I kan komme i gang.