Interne virksomhedskurser

Kursus afholdes på egen virksomhed

Interne virksomhedskurser er finansieret af bestyrelsen af AL Efteruddannelse
og er derfor som udgangspunkt helt gratis at deltage i.

Et internt virksomhedskursus er et kursus, der afholdes på din virksomhed. Du kan eventuelt slå dig sammen med en anden medlemsvirksomhed for at få det nødvendige deltagerantal, der som regel ligger på 10-12 personer. Alle i virksomheden kan deltage, men der ydes kun tilskud til godkendte deltagere.

Et internt virksomhedskursus skal vare minimum 6 timer pr. dag.

Hvilke kurser tilbydes?
Det er både nuværende og tidligere udbudte kurser, som kan afholdes som interne virksomhedskurser, hvis det er praktisk muligt. Kig evt. i vores kursuskatalog.

Vær opmærksom på, at der ved førstehjælpskurser gælder særlige regler for undervisningslokale, gulvplads, temperatur og udluftning – samt max. 16 deltagere.

Endvidere kan det også være kurser, som virksomheden selv finder ekstern kursusudbyder på. Her står virksomheden for udgifter til undervisningen, men der kan gives et tilskud ved indsendelse af budget og ansøgning.

Hvad koster det?

 • Det er kun kurser fra vores kursuskatalog, hvor undervisningen er gratis. Dvs, ALEU rekvirerer og betaler for undervisning.
 • Der ydes tilskud til løn (vederlag) for godkendte deltagere.
 • Maksimum tilskud pr. godkendt medarbejder kr. 5.000,- (kursusudgift og vederlag).
 • Mindst 40% af de godkendte deltagere skal være medlem af et af de fagforbund ALEU har valgt jf. kursuskataloget.

Udbetales der vederlag (løntilskud)?
Ja, der udbetales vederlag til virksomheden pr. godkendt deltager, da virksomheden skal udbetale fuld løn for at modtage tilskud. Virksomheden modtager en samlet sum, når kurset er afholdt, og alle bilag er modtaget.

Eksempler på tidligere kurser:

 • Kvalitetssikring og dokumentation for montører
 • Kvalitetsbevidsthed
 • Livreddende førstehjælp
 • Dronekursus
 • 131 MIG med massiv tråd bronze
 • El-forståelse og kvalitetssikring
 • Sagkyndig kran
 • TQM tavlemøder
 • Tænk nye tanker og skab endnu bedre resultater

Organisationerne bag ALEU skal godkende deltagerne inden kursusstart. Når ansøgning om kursus og budget er godkendt af ALEU, modtager virksomheden et link, hvor kursister skal oprettes.
Er en medarbejder ikke godkendt af ALEU, kan du desværre ikke forvente nogen form for tilskud eller kursusgodtgørelse.
Hvis et kursus varer mere end én dag, skal alle deltagerne fra den første kursusdag også deltage de efterfølgende dage.

Indsend ansøgning med budget 4 uger før forventet kursusstart.

Oplys forventet antal deltagere fra hhv. a- og b-siden.
Send
ikke deltagerliste!

Hvornår kan kurset starte?
Kurset skal først godkendes af AL Efteruddannelse. Derfor skal du indsende din forespørgsel om kursus og dato til AL Efteruddannelse senest 1-1½ måned før, du ønsker at kurset skal starte.
Sammen med forespørgslen medsendes budget, forventet deltagerantal og forventet antal tilskudsberettigede. Budgetskema fåes ved at kontakte Al Efteruddannelse eller TEKNIQ Arbejdsgiverne..

Ring til AL Efteruddannelse eller til TEKNIQ Arbejdsgiverne og hør mere til hvordan I kan komme i gang.