Adgangsbetingelser – IV

Adgangsbetingelser for interne virksomhedskurser
i ALEU-regi

For at modtage tilskud fra AL Efteruddannelse for deltagelse i et internt virksomhedskursus skal du være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten vedrørende løn og arbejdsvilkår mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F (Industri- og VVS-overenskomsten) eller overenskomst for EL-området, indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal.

Industri- og vvs-overenskomsten
Du kan deltage, hvis du er omfattet af ovenstående overenskomst og:

  • er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F eller Dansk El-forbund eller
  • er virksomhedsindehaver (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • er medarbejdende ægtefælle (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • har lederfunktioner i virksomheden (TEKNIQ Arbejdsgiverne).

Overenskomst for EL-området
Er du ansat i en virksomhed der er omfattet af overenskomst for EL-området indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal kan du deltage, hvis du:

  • er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet eller 3F eller
  • er virksomhedsindehaver (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • er medarbejdende ægtefælle (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • har lederfunktioner i virksomheden (TEKNIQ Arbejdsgiverne).

Virksomheden modtager et link fra AL Efteruddannelse for at få godkendt deltagernes medlemskab fra de respektive organisationer.

Udgifter
Virksomheden der har arbejdsgiver- og lønmodtager(e) med på kursus afholder selv udgiften for deltagelsen samt evt. forplejning. Faktura fra underviser/kursusudbyder skal indsendes til ALEU efter kurset sammen med kvitteringsliste på tilstedeværelse for de personer der er godkendt til tilskud.

Tilskud fra AL Efteruddannelse
Bilag indsendes på mail til sikkerpost@aleu.dk
Bilag er: faktura for deltagergebyr /undervisning og undervisers transport.

Herefter udbetaler AL Efteruddannelse tilskud for undervisning samt vederlag kr. 900,- pr. deltager pr. dag jf. godkendelse fra ALEU.

Ansøg senest 4 uger før kursus.

Samarbejde om læring, fornyelse og udvikling.
Tag din kollega med på kursus.