Adgangsbetingelser

Adgangsbetingelser for kurser i ALEU-regi

For at deltage i AL Efteruddannelses kurser på positivlisten skal du være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten vedrørende løn og arbejdsvilkår mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F (Industri- og VVS-overenskomsten) eller overenskomst for EL-området, indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal.

Industri- og vvs-overenskomsten
Du kan deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse, hvis du er omfattet af ovenstående overenskomst og:

er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F eller Dansk El-forbund eller
er virksomhedsindehaver (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
er medarbejdende ægtefælle (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
har lederfunktioner i virksomheden (TEKNIQ Arbejdsgiverne).

Overenskomst for EL-området
Er du ansat i en virksomhed der er omfattet af overenskomst for EL-området indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal kan du deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse og:

* er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet eller 3F eller
* er virksomhedsindehaver (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
* er medarbejdende ægtefælle (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
* har lederfunktioner i virksomheden (TEKNIQ Arbejdsgiverne).

Deltagerbetaling
Virksomheden der har arbejdsgiver og lønmodtager(e) med på kursus afholder selv udgiften for deltagelsen samt evt. forplejning.

Transport
Der udbetales kørselsgodtgørelse for én gang tur/retur pr. kursus. Det betinges dog, at kurset er gennemført i fuldt omfang. Det er den faglige organisation der bestemmer taksten.

Tilskud fra AL Efteruddannelse
Senest 1 md. efter kurset indsender virksomheden bilag på mail til sikkerpost@aleu.dk
Bilag er: Ansøgning (ALEU-kursus), kursusbevis(er), faktura for deltagergebyr samt faktura for evt. forplejning.

Virksomheden modtager et link fra AL Efteruddannelse for at få godkendt deltagernes medlemskab fra de respektive organisationer.

Herefter udbetaler den faglige organisation tilskud til løntab samt transport.
AL Efteruddannelse refunderer udgift til deltagergebyr samt evt. forplejning.

Ansøg senest en måned efter kurset.

Samarbejde om læring, fornyelse og udvikling.
Tag din kollega med på kursus.