Aftalt uddannelse

Nu kan du igen benytte dig af aftalt uddannelse, da der er indgået en aftale med TEKNIQ Arbejdsgiverne om, at aftalt uddannelse kommer tilbage i Industri- og VVS-overenskomsten og bliver en permanent del af overenskomsten.


Den tidligere aftale gav alene mulighed for tilskud til aftalt uddannelse, når man uddannede sig op i uddannelsessystemet.
Den nye aftale adskiller sig ved, at man nu også kan uddanne sig vertikalt, såfremt uddannelsen afsluttes med et supplerende uddannelsesbevis.
Det giver fx mulighed for, at hvis du er uddannet skibsbygger, kan efteruddanne dig til skibsmontør.

For at du kan benytte dig af aftalt uddannelse, kræver det, at der foreligger en lokalaftale med virksomheden.
Virksomheden kan søge støtte til aftalt uddannelse, som er fastlagt i uddannelsesplanen for den enkelte medarbejder.

  • Uddannelsesplanen skal underskrives af medarbejderen og virksomheden og herefter sendes til AL Efteruddannelse (info@aleu.dk).

  • Virksomheden skal have en underskrevet og godkendt lokalaftale omkring ’aftalt uddannelse’, læs i protokollat om ”Aftalt Uddannelse”.

  • Der ydes støtte til udvalgte uddannelsesaktiviteter inden for erhvervsuddannelsesniveauet samt til akademi- og diplomuddannelser, se positivlisten for ’Aftalt uddannelse’.

  • Der ydes kun tilskud til kurser på positivlisten for aftalt uddannelse.

  • Der kan gives tilskud til flere uger, end medarbejderen kan benytte i selvvalgt uddannelse, men alle selvvalgte uger skal forbruges i de kalenderår, som uddannelsen strækker sig over.

  • Der kan søges tilskud til materialer, men ikke til andre formål, fx befordring, kost og logi. Fordelingen af udgifter skal aftales i uddannelsesplanen.

  • Aftaler om støtte til aftalt uddannelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af formand og næstformand i AL Efteruddannelse. Herefter kan uddannelsen iværksættes og tilskud kan udbetales. Det aftales individuelt mellem ansøger og ALEU, hvornår tilskud udbetales.

Hvordan ansøges?

Send nedenstående på mail til info@aleu.dk

  1. underskrevet lokalaftale,
  2. uddannelsesplan for medarbejder samt
  3. ansøgningsskema