Aftalt uddannelse

Det er blevet populært at blive faglært

Virksomheder ønsker at opkvalificere medarbejderne og medarbejderne ønsker at blive faglærte og dermed øge deres viden og få papir på det de kan.
På sigt, giver det måske også lidt mere i lønningsposen for medarbejderne at blive faglært.

Er du ufaglært og kunne du tænke dig at blive faglært? Eller måske du vil i gang med en Akademiuddannelse. Så læs videre…

Du kan benytte dig af aftalt uddannelse, både som faglært ved at tage akademimoduler eller en hel uddannelse – eller som ufaglært ved at blive faglært.
Du kan således både uddanne dig op i uddannelsessystemet men også vertikalt, såfremt uddannelsen afsluttes med et supplerende uddannelsesbevis.
Det giver fx mulighed for, at hvis du er uddannet skibsbygger, kan efteruddanne dig til skibsmontør.

For at du kan benytte dig af aftalt uddannelse, kræver det, at der foreligger en lokalaftale med virksomheden.
Virksomheden kan søge støtte til aftalt uddannelse, som er fastlagt i uddannelsesplanen for den enkelte medarbejder.

  • Uddannelsesplanen skal underskrives af medarbejderen og virksomheden og herefter sendes til AL Efteruddannelse (sikkerpost@aleu.dk).

  • Virksomheden skal have en underskrevet og godkendt lokalaftale omkring ’aftalt uddannelse’, læs i protokollat om ”Aftalt Uddannelse”.

  • Der ydes støtte til udvalgte uddannelsesaktiviteter inden for erhvervsuddannelsesniveauet samt til akademi- og diplomuddannelser, se positivlisten for ’Aftalt uddannelse’.

  • Der ydes kun tilskud til kurser på positivlisten for aftalt uddannelse.

  • Der kan gives tilskud til flere uger, end medarbejderen kan benytte i selvvalgt uddannelse, men alle selvvalgte uger skal forbruges i de kalenderår, som uddannelsen strækker sig over.

  • Der kan søges tilskud til materialer, men ikke til andre formål, fx befordring, kost og logi. Fordelingen af udgifter skal aftales i uddannelsesplanen.

  • Aftaler om støtte til aftalt uddannelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af formand og næstformand i AL Efteruddannelse. Herefter kan uddannelsen iværksættes og tilskud kan udbetales. Det aftales individuelt mellem ansøger og ALEU, hvornår tilskud udbetales.

Hvordan ansøges?

Send nedenstående på mail til sikkerpost@aleu.dk

  1. underskrevet lokalaftale,
  2. uddannelsesplan for medarbejder samt
  3. ansøgningsskema for enten “Erhvervsuddannelse” eller “Akademi-niveau”.