Bestyrelse

De fire organisationer

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Formand Fleming Frederiksen
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
4343 6000
info@tekniq.dk
www.tekniq.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Bestyrelsesmedlem Tina Voldby
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
4343 6000
info@tekniq.dk
www.tekniq.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Bestyrelsesmedlem Mie Forsberg
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
4343 6000
info@tekniq.dk
www.tekniq.dk

Dansk Metal
Næstformand og kasserer
Keld Bækkelund Hansen
Molestien 7
2450 København SV
3363 2000
metal@danskmetal.dk
www.danskmetal.dk

Blik- og Rørarbejderforbundet
Bestyrelsesmedlem Stig Søllested

Nyropsgade 14
1602 København V
3638 3638
forbund@blikroer.dk
www.blikroer.dk

3F
Bestyrelsesmedlem John Hansen

Industrigruppen
7030 0300
3f@3f.dk
www.3f.dk