Selvvalgt uddannelse

Generelt

For medarbejdere med minimum 6 måneders anciennitet, ansat på virksomheden under overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F - Faglig Fælles Forbund samt Blik- og Rørarbejderforbundet, er der mulighed for at søge om refusion for 'selvvalgt uddannelse' under kompetenceudviklingskontoen.

Du skal nu ansøge om selvvalgt uddannelse på minefteruddannelse.dk. Det er ikke længere muligt, at benytte papirskemaet.

Medarbejder

Er du medarbejder i en virksomhed og timelønsansat, kan du oprette en ny ansøgning.

Hvis der er noget du skal undersøge før du afslutter ansøgningen, gemmer systemet en 'kladde'. Du kan logge ind igen og udfylde det manglede og så sende ansøgningen.

Herefter vil din arbejdsgiver modtage et link på mail. Din arbejdsgiver (virksomheden) skal også godkende din ansøgning, da du har bedt om fri til at efteruddanne dig.

Virksomhed

Er du fx chef for en medarbejder, kan du oprette en 'ny ansøgning' og ansøge på vegne af medarbejderen. Når du har godkendt ansøgningen, vil der blive sendt en mail til medarbejderen med et link til ansøgningen. Medarbejderen skal også godkende ansøgningen, da der tages timer fra medarbejderens optjente timer.

Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 1-7 hverdage, såfremt vi har modtaget alle relevante oplysninger.  (alle felter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt). Bemærk, at en godkendelse skal foreligge inden påbegyndelsen af uddannelsen.

Kursusprisen må maks. Udgøre kr. 15.000,- inklusiv moms. Ansøgninger til kurser udenfor positivlisten behandles særskilt, og her må påregnes en behandlingstid på 3 uger.

Såfremt du har spørgsmål kan du kontakte AL Efteruddannelse på 2287 2126. Vil du vide mere om kompetenceudvikling kontakt din lokale fagforening.

Læs brugervejledningen igennem inden du ansøger (download)

Du kan også læse spørgsmål og svar på minefteruddannelse.dk 

Tilskud til trailerkørekort

Der er mellem organisationerne opnået enighed om, at der kan ydes tilskud, hvis mindst en af følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Du arbejder i en virksomhed, hvor tralierkørekortet kan anvendes.
  • Du skal kunne sandsynliggøre fremtidige beskæftigelsesmuligheder, hvor et trailerkørekort er påkrævet.

Du skal vedlægge begrundelse sammen med ansøgningsskemaet og oplyse om dit telefonnummer i dagtimerne, så sekretariatet eventuelt kan få uddybet ansøgningen.

Det er endvidere besluttet, at såfremt der ydes tilskud er det med maksimalt følgende satser:

Kursusgebyr: kr. 3.500,00
Timer: 6 timer
Tilskud til prøvegebyr 
Tilskud til lægeerklæring

Dokumentation for de faktiske udgifter skal fremsendes ved endt kursus sammen med kopi af kørekort.

Der ydes kun tilskud til beløb der er ansøgt. Der er mellem organisationerne enighed om at afsætte kr. 150.000 årligt til denne aktivitet.

Vejledning

Vejledning at at søge om tilskud til selvvalgt uddannelse.

Se eller hent den her

Godt at vide

Om VEU og hvor du finder kurser.

Læs mere her

Søg om tilskud

Ansøg digitalt om tilskud her:

Ansøg her

AL Efteruddannelse

Molestien 7
2450, København SV
Telefon: 2287 2126
Email: info@aleu.dk

Positivlisten

Positivlisten er en oversigt over de kurser/uddannelser som er godkendte til Selvvalgt uddannelse/kompetenceudvikling i ALEU regi.

Du kan søge i PDF-filen ved at trykke CtrL+F.

Se eller hent den her

Download