ALEU kurser

Gratis kurser for medlemmer

..af de organisationer der ejer AL Efteruddannelse.

Vidste du, at AL Efteruddannelse er en helt unik mulighed for dig og dine medarbejdere? Dig og dine kollegaer? Eller dig og din leder?
Med kurserne hos AL Efteruddannelse får I nemlig mulighed for at deltage på det samme kursus på de samme præmisser. Det giver dobbelt op på ny viden, som kan bringes i spil hjemme i virksomheden – til gavn og glæde for både virksomhed, medarbejdere og kunder.

NYHED

Bestyrelsen for AL Efteruddannelse har besluttet, at der ydes tilskud til nedenstående kurser (Positivliste) hvor der har været en medarbejder afsted. Det er ikke et krav, at også leder/ejer har deltaget sammen med medarbejder.

ALEU udarbejder en gang årligt en positivliste der kan bestå af AMU og private kurser.

AL Efteruddannelse yder tilskud, hvis der på et af kurserne fra positivlisten har deltaget

  • ENTEN leder/ejer OG medarbejder(e)
    ELLER medarbejdere fra samme virksomhed.

AL Efteruddannelse dækker kursusgebyr og evt. forplejning. Herudover udbetales der vederlag samt transport.
Der skal søges VEU-godtgørelse, hvor det er muligt (søges ved tilmelding til kurset).

Positivlisten er opdateret den 10. oktober 2023.
Bilag for udgifter til kurser fra positivlisten skal være indsendt til sikkerpost@aleu.dk senest 1 måned efter kurset er afsluttet.

P O S I T I V L I S T E

Bæredygtighed i produktionen:

45251, Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed, 2 dage
Kursusinformation

45361, IT og produktionsstyring for medarbejdere, 5 dage
Kursusinformation

49377, Sikker adfærd i produktionen, 1 dag
Kursusinformation

49554, Bæredygtig produktion, 2 dage
Kursusinformation

49785, Introduktion til bæredygtig omstilling, 2 dage
Kursusinformation

49973, Medspiller til grøn omstilling i produktionen, 3 dage
Kursusinformation


Optimering af produktionen:

49184, Innovation i produktionen, 3 dage
Kursusinformation

49266, Forretningsforståelse i produktionen, 2 dage
Kursusinformation

49086, Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen 5 dage
Kursusinformation

47085, Lean support i produktionen, 2 dage
Kursusinformation


Måleteknik i bearbejdningsindustrien:

48591, Generel introduktion til målinger og kalibrering, 3 dage
Kursusinformation

48923A, Måleteknik for operatører, 3 dage
Kursusinformation

48923B, Måleteknik for operatører, 2 dage
Kursusinformation

47426, GPS-målsætning, 3 dage
Kursusinformation

Kvalitet og måleteknik i bearbejdningsindustrien:

47427, GPS-målsætning, designoptimering, 2 dage
Kursusinformation

47428, GPS-målsætning i CAD, 3 dage
Kursusinformation

47433, Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien, 2 dage
Kursusinformation

47436, Betjening af 3D-koordinatmålemaskine, 2 dage
Kursusinformation


Robotter i produktionen:

48894, Håndtering med industrirobotter for operatører, 5 dage
Kursusinformation

48905, Robotbetjening for operatører, 5 dage
Kursusinformation

48904, Robot, periferiudstyr for operatører, 5 dage
Kursusinformation

49613, Ny teknologi i produktionen, 2 dage
Kursusinformation

49644, Digitalisering i produktionen 2, 3 dage
Kursusinformation

49727, Betjening af selvkørende robotter for operatører, 2 dage
Kursusinformation


Svejsning med robotter:

47225, Betjening og basis programmering af svejserobot, 3 dage
Kursusinformation

47226, Programmering og optimering af svejserobot, 3 dage
Kursusinformation

47227, Robotsvejsning med processerne TIG/Plasma, 2 dage
Kursusinformation

47228, Robotsvejsning med processerne MIG/MAG, 2 dage
Kursusinformation


Svejseteknik og kvalitet ved robotsvejsning:

48746, Anvendt svejseteknisk beregning og måling, 3 dage
Kursusinformation

49482, Kvalitet og produktivitet robotsvejsning, 5 dage
Kursusinformation

49484, Udvikling og optimering af robotsvejsefiksturer, 5 dage
Kursusinformation

49485, Svejsning med fleksibel svejserobot, 3 dage
Kursusinformation

46978, Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage
Kursusinformation

49485, Svejsning med fleksibel svejserobot, 3 dage
Kursusinformation

46978, Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage
Kursusinformation

Nye teknologier:

49703, loT i vvs-branchen – introduktion, 2 dage
Kursusinformation

49704, loT i inst.branchen 2 – sammenkobling af systemer, 2 dage
Kursusinformation

49705, loT i installationsbranchen 3 – systemintegration, 2 dage
Kursusinformation

48292, Additiv Manufacturing (3D metalprint), 3 dage
Kursusinformation

48293, Additive Manufacturing (3D metalprint) rev.enginee, 3 dage
Kursusinformation

Kurser fra Teknologisk Institut
Bygningsreglement:
Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af varmeanlæg, Teknologisk Institut, 1 dag
Kursusinformation

3D-print og TPM:
Professionel 3D-print i praksis, 2 dage
Kursusinformation

Kurser på positivlisten kan OGSÅ rekvireres som interne virksomhedskurser.