Adresser

AL Efteruddannelse
Molestien 7
2450 København SV
Telefon 2287 2126
Email: info@aleu.dk
Web: www.aleu.dk

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Uddannelsesafdelingen
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon: 4343 6000
E-mail: tekniq@tekniq.dk 
Web: www.tekniq.dk

Blik- og Rørarbejderforbundet
Nyropsgade 14
1602 København V
Telefon: 3638 3638
Fax: 3638 3639
E-mail: forbundet@blikroer.dk
Web: www.blikroer.dk

Dansk Metal
Forhandlingssekretariatet
Molestien 7
2450 København SV
Telefon: 3363 2000
E-mail: metal@danskmetal.dk
Web: www.danskmetal.dk

3F
Oplysningsafdelingen
Telefon: 7030 0300
Fax: 7030 0301
E-mail: 3f@3f.dk
Web: www.3f.dk