Kurser i ALEU regi

Tilmelding
Du tilmelder dig under det enkelte kursus i vores kursuskalender, eller ved at ringe på telefonnummer 22 87 21 26.

Adgangsbetingelser

For at deltage i AL Efteruddannelses egne kurser skal du være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten vedrørende løn og arbejdsvilkår mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F (Industrioverenskomsten) eller overenskomst for EL-området, indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal.

Industri- og vvs-overenskomsten
Du kan deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse, hvis du er omfattet af ovenstående overenskomst og:

  • er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-forbund eller
  • TL eller HK eller
  • er virksomhedsindehaver (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • er medarbejdende ægtefælle (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • har lederfunktioner i virksomheden (TEKNIQ Arbejdsgiverne).

Overenskomst for EL-området
Er du ansat i en virksomhed der er omfattet af overenskomst for EL-området indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal kan du deltage i kurser og temadage under AL Efteruddannelse og:

  • er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F eller
  • TL eller HK eller
  • er virksomhedsindehaver (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • er medarbejdende ægtefælle (TEKNIQ Arbejdsgiverne) eller
  • har lederfunktioner i virksomheden (TEKNIQ Arbejdsgiverne).

Deltagerbetaling
Kursusdeltagelse er gratis.

Kursusbevis 
Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset/dagen.

Befordring
Der udbetales kørselsgodtgørelse for én gang tur/retur-transport. Det betinges dog, at kurset er gennemført i fuldt omfang.

Kost og logi
Der bliver på samtlige kurser sørget for forplejning til deltagerne. Ved kurser af mere end 1 dags varighed tilbydes normalt også overnatning og det vil som hovedregel være muligt fra dagen før kursusstart. Der tilbydes ikke overnatning på temadage (kurser af 1 dags varighed).

Kursusgodtgørelse
Der udbetales kursusgodtgørelse efter kursusdeltagelsen. Medlemmer af Dansk Metal, Blik- og rørarbejderforbundet, 3F eller TIL skal for udbetaling indsende/aflevere kursusbevis hos det respektive forbund. Kursusdeltagere, der er tilmeldt som indehaver, medarbejdende ægtefælle eller deltagere der har ledelsesmæssige funktioner i virksomheden skal sende den udfyldte afregningsblanket til TEKNIQ Arbejdsgiverne. Deltagere fra HK vil efter kursusafholdelse, modtage vederlag og transport. Afregningsblanketten udleveres på selve kurset eller eftersendes.

Udeblivelse
AL efteruddannelse forbeholder sig ret til at opkræve et beløb til dækning af omkostninger ved en deltagers udeblivelse.

Kontakt
Skulle du have yderligere spørgsmål kan du kontakte AL Efteruddannelse på telefon 2287 2126 eller på mail: info@aleu.dk

 

AL Efteruddannelse

Molestien 7
2450, København SV
Telefon: 2287 2126
Email: info@aleu.dk