Godt at vide om kompetenceudviklingskonto for timelønsområdet

Hvor mange undervisningstimer kan der ansøges om?

I 2018 kan du ansøge om 74 timer. Dog kan du, hvis du ikke har brugt dine timer i 2017 og 2016 medtage disse i 2018. Hvert af nævnte år har 74 timer. Dvs. du max. kan søge om 222 timer i 2018.

Hvad er VEU-godtgørelse?

VEU-godtgørelse skal være med til at sikre, at det ikke er økonomien, der afholder kortuddannede fra at efter- og videreuddanne sig. Gode kvalifikationer, der til stadighed holdes ved lige, er den bedste sikkerhed for at opnå og bevare en nær tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ønsker du at tage en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du søge om VEU-godtgørelse. VEU- godtgørelse gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Da reglerne kan blive ændret, har vi valgt at henvise til VEU’s egen hjemmeside. Her kan du læse mere om krav og hvor meget du kan få i VEU-godtgørelse på: www.veug.dk

Hvorfor skal jeg søge VEU-godtgørelse?

Når du søger om tilskud til selvvalgt uddannelse under kompetenceudviklingskontoen modtager du et tilskud der ligger udover VEU-godtgørelsen og op til din normale løn.

For at du kan få noget der ligner fuld løn bør du derfor søge om VEU-godtgørelse. Så modtager du både tilskud fra kompetenceudviklingskontoen og fra VEU. Tilsammen nærmer det sig dit løntab.

Begge tilskud udbetales til din NEM-konto. Udbetaling sker hver ca. hver 14. dag.

Find kurser og tilmeld dig kurset online

Du kan søge efter kurser både på www.efteruddannelse.dk eller www.amukurs.dk. Når du tilmelder dig en uddannelse på www.efteruddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse. Vælger du at søge, bliver du ledt gennem et digitalt ansøgningsskema. For at søge digitalt skal du have enten NEM- ID eller Digital Signatur. Check at fagkoden fremgår af vores liste over godkendte kurser (Positivliste) før du søger om tilskud til kursusgebyr og løn på minefteruddannelse.dk

Behandling af din ansøgning om tilskud

Du kan følge med i hvilken status din ansøgning har når du er logget ind på minefteruddannelse.dk Når din ansøgning er behandlet, modtager du en mail og evt. sms (hvis du har oplyst dit mobilnummer).
Du skal samle og gemme disse 3 bilag, som skal uploades efter endt kursus, for at modtage tilskuddet.

  1. kopi af kursusbevis (kørekort når det er Trailerkørekort)
  2. kopi af lønseddel for kursusperioden samt
  3. kopi af indbetaling af kursusgebyret

Positivlisten

Positivlisten er en oversigt over de kurser/uddannelser som er godkendte til Selvvalgt uddannelse/kompetenceudvikling i ALEU regi.

Du kan søge i PDF-filen ved at trykke CtrL+F.

Se eller hent den her

Download

AL Efteruddannelse

Molestien 7
2450, København SV
Telefon: 2287 2126
Email: info@aleu.dk