AMU Regler

AMU-kurser er fortrinsvis målrettet ufaglærte og faglærte. Deltagere på AMU-kurserne kan få VEU-godtgørelse og befordringtilskud og nedsat deltagerbetaling.

Kursusdeltagere med videregående uddannelser, for eksempel installatører, skal normalt selv betale kursusgebyrer på 4 til 5 tusinde kroner og kan ikke få VEU-godtgørelse eller befordringstilskud.

AL-Efteruddannelse har dog valgt at kompensere deltagere med en videregående uddannelse, så du kan deltage på AMU-kurser på samme betingelser som ufaglærte og faglærte.

Betingelser
For at modtage kompensation fra AL Efteruddannelse skal du have været tilmeldt et AMU-kursus som findes i AL Efteruddannelses kursuskatalog og være medlem af en af følgende organisationer: TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet eller 3F og være ansat på en virksomhed der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Du kan hente ansøgningsblanket til kompensation her

Tilmelding til AMU-kurser foregår via www.efteruddannelse.dk og ikke gennem AL Efteruddannelse.

AL Efteruddannelse

Molestien 7
2450, København SV
Telefon: 2287 2126
Email: info@aleu.dk