Styr på vandinstallationer og nye krav

Kravene til udførelse af vandinstallationer bliver hele tiden ændret og revideret, og der kommer løbende nye vejledninger og anvisninger.

Kravene til udførelse af vandinstallationer bliver hele tiden ændret og revideret, og der kommer løbende nye vejledninger og anvisninger.
Der kommer nye krav til godkendelse af komponenter og materialer, og kravene til bl.a. sikring af den offentlige vandforsyning skærpes.

I forbindelse med udførelse af varmtvandsinstallationer skal det sikres, at der ikke kommer Legionella i installationen, så brugerne efterfølgende kan blive syge.
Vandinstallationer og materialerne i disse kan korrodere. Er det muligt at lave en vandinstallation hvor der ikke er korrosionsrisiko.

Indhold:
• Nye krav i BR-18.
• Ny anvisning – Rørcenteranvisning 027.
• Nye vejledninger generelt til BR18.
• Nye krav til produkter som bruges i vandinstallationer (VA- GDV).
• Sikring af forurening via tilbagestrømsikringer.
• Varmt brugsvandsinstallationer og Legionella.
• Korrosionsfri installationer? Findes de?

Målgruppe:
VVS-installatører og deres ansatte der i deres dagligdag udfører vandinstallationer i bygninger.

Tilmeldingsfrist:
2. juni 2021

Tilmeld dig her