Krav til udførelse og regulering af varmeinstallationer

Konvertering af eksisterende installationer. Hvad skal man være opmærksom på?

Der vil i kurset blive sat fokus på følgende hovedområder:

Indhold:
• DS 469’s lovmæssige grundlag (hvorfor skal den anvendes og hvordan?)
• Regler og krav til termisk komfort, hvad er det og hvordan opnås det?
• Varmegivere og dimensioneringen af disse.
• Konvertering af eksisterende installationer. Hvad skal man være opmærksom på?
• Krav til styring og regulering af varmeinstallationer.
• Pumper i varmeinstallationer, krav og dimensionering.
• Materialer og komponenter. Hvilke krav kan stilles?
• Isolering af varmeinstallationer, krav i BR15 og DS 452.
• Varmt brugsvandsinstallationer.
• Funktionsafprøvning af varmeinstallationer.

Målgruppe:
VVS-installatører og montører der arbejder med varmeanlæg i bygninger.

Tilmeldingsfrist: 3. maj 2021

Kursusnr. 9000-21-07-01

Tilmeld dig her