Vær opmærksom på!

40%-reglen
For at kurserne kan gennemføres kræver det at minimum 40% af deltagerne er lønmodtagere. Overvej derfor om ikke der er en medarbejder i virksomheden, der også kan tåle at blive klogere? Som oftest får man mere ud af kurserne, når man er to afsted.

Fortrinsret
Virksomheder som tilmelder både en leder og en medarbejder til samme kursus har fortrinsret.